MİSYON - VİZYON
MİSYONUMUZ
 
Ülkemizin yararına önemli ölçüde katkıda bulunan Üniversitemizin sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma yıkma, çalışanları zorla işten alıkoyma, öğrencilerin eğitimini engelleme, sağlıklarının ve vücut bütünlüklerinin her türlü tehdit ve tehlikelere karşı korunması güvenliklerinin sağlanması ve kampüs içerisinde suç işlenmesini önlemek amacıyla tedbir almaktır.

VİZYONUMUZ

Üniversitemize yardımcı ve onu destekleyen bir anlayışla güvenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bilgi paylaşımını güçlendirerek hizmet verimini artırmak, teknolojik gelişme ve yeniliklerden faydalanarak hizmetin hızlı güvenli ve tutarlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, uluslararası standartlarda, öğrenci, personel ve vatandaş memnuniyetini sağlamak, insan haklarına saygılı kaliteli ve etkili hizmetler sunarak kurumumuzu zirveye taşımaktır.