GENEL BİLGİLER

       Güvenlik, her türlü tehdit ve tehlikelerden uzak, emin ve rahat olma, toplumun düzenini sağlama ve koruma anlamına gelir. İnsanların canına, malına ve hürriyetlerine karşı herhangi bir saldırının olmaması, toplum içinde korkusuzca yaşaması demektir.
       Hızla gelişen dünyada artan terör ve diğer olaylar, Koruma ve Güvenliğin önemi bir kat daha artırmış ve bazı tedbirlerin alınmasını gerekli kılmıştır. Bu bağlamda Üniversitemizin Korunması ve Güvenliğinin sağlanması için T.C.İçişleri Bakanlığının 23.01.1994 tarih ve B.05.1.EGM.0.11.02.03/1701 sayılı oluru ile Özel Güvenlik Teşkilatı kurulmuştur.

       Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü bünyesinde görev yapan memurların mezuniyet dağılımı aşağıda Tablo-1 ’de gösterilmiştir.

EĞİTİM SEVİYESİ  
Yükseklisans Lisans Ön Lisans Lise Ortaokul TOPLAM
- 15 8 16 9 48

Tablo-1: Personel Mezuniyet Dağılımı.

       Üniversitemiz büyük ve geniş kampüs alanlarına sahip olduğundan yer ve personel dağılımı aşağıda Tablo-2 ’de belirtilmiştir.

YER KORUMA VE
GÜVENLİK ŞEFİ
KADROLU
KORUMA VE
GÜVENLİK
 GÖREVLİSİ
BEKÇİ HİZMET
ALIMI
TOPLAM
Merkez Kampus 3 43 1 96 142
Develi Seyrani Kampüsü 1 1 - 8 10
Tomarza Kampüsü - - - 2 2
TOPLAM 4 46 1 106 155

Tablo-2: Yer ve Personel Dağılımı